☾ Съновник - да сънуваш Поле

Поле

, 2018-06-13 09:25:35
Поле

ПОЛЕ

- празно

поле

- символ на немотия и глад. Ако

поле

то е разработено и в него има много хора - очаква те нова служба и добро възнаграждение.

ПОЛЕ

- видиш ли в съня си, ще откриеш нови възможности в живота си. Ако ходиш по него, ще имаш успехи. Ако е засято с жито, пшеница и т. н., чакай печалба. Ако по него има животни, готви се за срещи с неприятели. Зелено

поле

предсказва радост и надежди, а разорано или овършано - трудности и мъка.

Поле

- пусто | не ще се сбъднат надеждите ти. - зелено | това за което си мечтал ще се сдобиеш. - ливада с детелина | едно щастие пълно с надежди ти предстои. - обработваш | благородна деятелност ще направиш. - опустошено | ще се разболееш.
Ако видите зелени

поле

та в съня си, символизира голямо изобилие, свобода и щастие. Също така може да преминавате през период на духовно израстване. Ако видите току що окосени

поле

та, означава израстване, ранно забогатяване и благоприятна, културна среда около вас. Ако видите занемарени или мъртви

поле

та, символизира песимизма ви към бъдещето.
Сънуваш ли пусто

поле

-чака те беднотия и глад; ако

поле

то е обработено и пълно с хора-ще намериш изгодна работа и ще получаваш добри пари.

ПОЛЕ

- ако сънуваш значи неприятна изненада.

Поле

зелено - това за което мечтаеш ще го постигнеш.

Поле

, ливада с детелини - щастие изпълнено с надежда.

Поле

опустошено - ще се разболееш.

Поле

, че обработваш значи скоро ще забогатееш

ПОЛЕ

- Ако сънувате пусто

поле

- ще бъдете бедни; ако е обработено и пълно с хора - ще ви предложат изгодна работа; ако е зелено - ще реализирате вашите мечти; ако е засято с детелини - щастие и надежда; ако е опустошено - болест; ако го обработвате - ще забогатеете; ако е с животни - ще ви обсъждат.

ПОЛЕ

- Ще получиш лоша вест.

Поле

- Връщане към природата и естественото. Неща от живота.
Да сънувате зелено

поле

то със сигурност символизира свобода, щастие и душевен мир. Може също така да преминавате през период на душевно израстване. От друга страна съня може да показва Вашата любов към природата.
Да видите току що изорано

поле

на сън това е символ на израстване, ранно забогатяване и издигане в йерархията.
Връщане към природата и естественото. Неща от живота.
Ако сънуваш, чакай неприятна изненада или лоши новини.Ако е с животни, ще станеш обект на обсъждания и одумвания.Ако е засято с детелина, ти предсказва реални надежди за щастие.Ако обработваш, е сигнал, че е възможно скоро да забогатееш.Ако е обработено и пълно с хора, ще ти предложат изгодна работа.Ако ходиш из него, неприятелите ти ще престанат да те преследват.Зелено ако сънуваш, ще се сдобиеш и реализираш това, за което си мечтал.Маково ако сънуваш, е знак, че те заплашва някаква опасност.Опустошено ако е, ще се разболееш.Пусто ако е, ще научиш новина, която ще те огорчи, а това може да означава, че надеждите ти няма да се осъществят.Друго тълкуване - ще си останеш беден(а).
Ако сънувате пусто

поле

— ще бъдете бедни; ако е обработено и пълно с хора — ще ви предложат изгодна работа; ако е зелено — ще реализирате вашите мечти; ако е засято с детелини — щастие и надежда; ако е опустошено — болест; ако го обработвате — ще забогатеете; ако е с животни — ще ви обсъждат

0 гласа