☾ Съновник - да сънуваш Подгъв

ПОДГЪВ

, 2018-06-18 10:31:41
ПОДГЪВ

ПОДГЪВ

- правиш ли насън, ще спестяваш, ще заделяш пари за черни дни. Ако е скъсан или разпран, някой ще пропилява събраното или спестеното от тебе.

ПОДГЪВ

- Ако сънувате или правите

подгъв

на нещо - трудът ви е напразен; ако го разшивате - ще спечелите пари.
Ако сънуваш или правиш на нещо, знай, че трудът ти ще отиде напразно.Ако разшиваш, ще спечелиш пари.
Ако сънувате или правите

подгъв

на нещо — трудът ви е напразен; ако го разшивате — ще спечелите пари

0 гласа