☾ Съновник - да сънуваш Пирон

Пирон

, 2018-06-18 11:46:36
Пирон

ПИРОН

- държиш или забиваш

пирон

-бъди предпазлив и мъдър,ще трябва да взимаш съдбоносни решения, от които зависи по-нататъшния ти успех.

ПИРОН

- в съня означава парични проблеми. Ако ковеш

пирон

и, чакат те семейно неразбирателство, кавга, спор. Ако купуваш

пирон

и, ще те изненадат добри новини. Ръждиви или изкривени

пирон

и са знак за сексуални проблеми. Да се убодеш или да се нараниш с

пирон

, показва предстоящи неприятности в пряката ти работа.
Ако насън държиш или забравиш

пирон

, наяве ще трябва спешно да вземеш решение по въпрос, от който зависи по-нататъшният ти успех.

ПИРОН

- Ако сънувате, че държите или забивате

пирон

- наяве ще трябва спешно да вземете решение по въпрос, от който зависи по-нататъшния ви успех; ако го намерите - щастие; ако го забивате в стената - в сложна ситуация ще вземете правилно решение; ако е много малък - ново приятелство.
Да сънувате

пирон

то той е отражение на Вашата скромност. Вие сте под влияние от околните.
Ако сънуваш, роднини и приятели ще те одумват заради голямата ти небрежност.Друго тълкуване - скоро ще изпиташ голяма радост, защото ще достигнеш набелязана цел.Ако държиш или забиваш, е знак, че трябва спешно да вземеш решение по въпрос, от който ще зависи по-нататъшния ти успех.Друго тълкуване -ще преживееш някакъв неуспех.Ако забиваш в стена, сънят ти предсказва, че ще изпаднеш в сложна ситуация, но ще намериш и ще вземеш правилното решение.Ако е много малък, ще спечелиш ново приятелство.Ако намериш, скоро някой или нещо ще те направят истински щастлив(а).
Ако сънувате, че държите или забивате

пирон

— наяве ще трябва спешно да вземете решение по въпрос, от който зависи по-нататъшния ви успех; ако го намерите — щастие; ако го забивате в стената — в сложна ситуация ще вземете правилно решение; ако е много малък — ново приятелство

Пирон

ако държиш или забиваш насън, неяве ще трябва спешно да вземеш решение по въпрос,от който зависи понататъшния ти успех.

1 гласа