☾ Съновник - да сънуваш Пета

ПЕТА

, 2018-04-13 07:17:25
ПЕТА

ПЕТА

- ако насън видиш петите си, ще се поддадеш на слабост. Ако се държиш за петите, ще се връщаш към стари работи и изживявания. Мръсни или кални пети са знак за материален и финансов напредък. Болки в петите или кръв по тях означават, че някой ще се възползва от слабостите, недостатъците или грешките ти. Чужди пети ако гледаш в съня си, ще научиш нечия тайна слабост или страст.

ПЕТА

- Ако сънувате

пета

та на своя крак - ще ви сполети зло; ако е на друг - тежка работа; ако си миете петите - ще получите добра вест.
Ако е на крака ти, сънят показва, че имаш уязвимо място в плановете си, в душата си или в здравето си. Освен това те предупреждава, че трябва да замаскираш и защитиш добре това място, за да не може зъл замисъл или лошо стечение на обстоятелствата изненадващо да ти навредят.Ако е на друг, ти предстои тежка работа.Ако си миеш петите, ще получиш добра вест.
Ако сънувате

пета

та на своя крак — ще ви сполети зло; ако е на друг — тежка работа; ако си миете петите — ще получите добра вест

0 гласа