☾ Съновник - да сънуваш Песни

Песни

, 2018-06-18 03:06:05
Песни

ПЕСНИ

- чуеш ли мъжки

песни

или мъже да пеят - ще изпиташ щастие. Чуеш ли женски

песни

- ще имаш неприятности.

ПЕСНИ

- ако чуеш - всичко ще бъде добре извършено според мечтите ти и желанието ти.

Песни

мъжки - щастие, женски - неприятности

Песни

- мъжки, ако чуеш-щастие; - ако са женски-неприятност.
Ако чуеш, е знак, че всичко ще бъде извършено според мечтите и желанията ти.Мъжки ако слушаш, ще бъдеш щастлив.Женски ако слушаш, ще имаш неприятности.

0 гласа