☾ Съновник - да сънуваш Пепелник

ПЕПЕЛНИК

, 2018-07-02 14:59:53
ПЕПЕЛНИК

ПЕПЕЛНИК

- ако видиш насън, очаквай незначителни финансови загуби. Ако почистваш или сменяш

пепелник

, трябва да бъдеш по-внимателен при сключване на сделки и подписване на договори. Счупен

пепелник

предупреждава за имотна измама.

ПЕПЕЛНИК

- Ако сънувате

пепелник

- вие сте се превърнали в кошче за душевни отпадъци.
Ако сънувате

пепелник

— вие сте се превърнали в кошче за душевни отпадъци

Пепелник

в съня е знак за незначителни финансови загуби. Ако почистваш или сменяш

пепелник

, трябва да бъдеш по-внимателен при сключване на сделки и подписване на договори. Счупен

пепелник

предупреждава за имотна измама.

1 гласа