☾ Съновник - да сънуваш Паспорт

Паспорт

, 2018-06-12 07:22:36
Паспорт

ПАСПОРТ

- изваждаш ли

паспорт

- предстои ти пътуване с дълго гостуване в чужбина. Загубиш ли си

паспорт

а - грижи, неприятности.

ПАСПОРТ

- ако видиш или имаш насън, ще ти се наложи да доказваш очевидни факти, да се защитаваш от абсурдни нападки и обвинения. Ако

паспорт

ът ти е откраднат или изгубен, ще пропуснеш ползотворно пътуване. Ако ти правят

паспорт

на проверка, по-добре се откажи от плановете си и потърси по-безопасно поле за изява.

Паспорт

- | никакви препятствия не ще срещнеш.
Ако сънуваш, че си вадиш

паспорт

-очаква те пътуване и доста дълъг престой в чужбина; ако пък насън загубиш

паспорт

-ще имаш големи грижи и неприятности.

ПАСПОРТ

- Ако сънувате

паспорт

- няма да имате препятствие в работата си; ако сънувате вашия

паспорт

- пътешествието, което сте планирали, няма да се осъществи или ще имате затруднение във връзка с някого; ако го загубите - ще имате големи грижи и неприятности; ако е на чужденец - пътуване с дълъг престой в чужбина.
Символ на нечия самоличност.Ако сънуваш, няма да имаш препятствия в работата си.Ако си вадиш, ти предстои пътуване в чужбина.Ако видиш собствения си, ще възникне необходимост да скриеш или да измениш

паспорт

ните си данни, например смяна на

паспорт

а поради брак или нещо подобно.Друго тълкуване - няма да осъществиш планирано пътешествие, или ще имаш затруднения с някакъв човек.Ако изгубиш, ти предстоят големи грижи и неприятности.Ако е на друг, трябва да имаш предвид, че мнението ти за собственика му в някои детайли е съвсем погрешно.Ако е на чужденец, ти предстои пътуване с дълъг престой в чужбина.
Ако сънувате

паспорт

— няма да имате препятствие в работата си; ако сънувате вашия

паспорт

— пътешествието, което сте планирали, няма да се осъществи или ще имате затруднение във връзка с някого; ако го загубите — ще имате големи грижи и неприятности; ако е на чужденец — пътуване с дълъг престой в чужбина

0 гласа