☾ Съновник - да сънуваш Пазач

ПАЗАЧ

, 2018-07-06 12:29:15
ПАЗАЧ

ПАЗАЧ

- че си, ако сънуваш, ще имаш финансови проблеми с познат човек. Ако друг е

пазач

, пази се от загуби, кражба, неочаквани разходи.

Пазач

- на болен че си | любов и благодарност. - пазвантин или пъдарин | чрез добро разположение ще унищожиш загубите си.

ПАЗАЧ

- Ако сънувате или разговаряте с

пазач

- ще претърпите загуби, но вашият ведър характер ще ви помогне да ги компенсирате; ако сте вие - ще имате проблеми с ваши приятели.
Ако сънувате или разговаряте с

пазач

— ще претърпите загуби, но вашият ведър характер ще ви помогне да ги компенсирате; ако сте вие — ще имате проблеми с ваши приятели

0 гласа