☾ Съновник - да сънуваш ОСНОВОПОЛОЖНИК

ОСНОВОПОЛОЖНИК

, 2018-07-15 15:35:35
ОСНОВОПОЛОЖНИК

ОСНОВОПОЛОЖНИК

- че си, ако сънуваш, ще трябва да защитаваш придобитото. Друг ако е

основоположник

, ще оспорваш заповедите на началниците си и това ще ти коства загуби.

1 гласа