☾ Съновник - да сънуваш ОСНОВОПОЛОЖНИК

ОСНОВОПОЛОЖНИК

, 2018-09-13 08:39:36
ОСНОВОПОЛОЖНИК

ОСНОВОПОЛОЖНИК

- че си, ако сънуваш, ще трябва да защитаваш придобитото. Друг ако е

основоположник

, ще оспорваш заповедите на началниците си и това ще ти коства загуби.

1 гласа