☾ Съновник - да сънуваш Олово

Олово

, 2018-06-08 17:52:19
Олово

ОЛОВО

- ако лееш

олово

-голям късмет, благополучие, което не си очаквал. Видиш ли оловен предмет или, ако усетиш тежестта му-пази се-някой иска да те уплаши. Ако мачкаш

олово

, нещо моделираш-промяна.

ОЛОВО

- сънуваш ли, ще ти тежат нечии думи или отношение. Ако лееш

олово

, ще бъдеш нещастен в любовта.

Олово

- лееш | щастие в женитбата ти.
Ако насън лееш

олово

-голям късмет ти се пада за брак и семейство; ако видиш оловен предмет или усетиш тежестта му-някой иска да те сплаши.

ОЛОВО

- ако лееш насън значи промяна в работите ти

ОЛОВО

- Ако сънувате

олово

- този сън има няколко значения - ако е на късове или на парченца - вие сте мъдри; ако е на снаряд или куршум - ще пътувате; ако го топите - ще се поддадете на хорското влияние; ако го леете - голяма печалба; ако усетите тежестта на

олово

то - някой иска да ви изплаши.

ОЛОВО

- Ще те уволнят.
Ако е на късове или парченца, е знак, че независимо от ситуацията, ще проявиш достатъчна и необходима мъдрост.Ако лееш, ще имаш сполучлив брак.Друго тълкуване - очаквай промяна в делата си, голяма печалба, или просто ще смениш работата си.Ако е на снаряд или куршум, скоро ти предстои някакво пътуване.Ако топиш, твърде скоро и доста лесно ще се поддадеш на хорското влияние.Ако усетиш тежестта му, някой се стреми да те изплаши.
Ако сънувате

олово

— този сън има няколко значения — ако е на късове или на парченца — вие сте мъдри; ако е на снаряд или куршум — ще пътувате; ако го топите — ще се поддадете на хорското влияние; ако го леете — голяма печалба; ако усетите тежестта на

олово

то — някой иска да ви изплаши

0 гласа