☾ Съновник - да сънуваш Олимпиада

ОЛИМПИАДА

, 2018-04-10 18:35:38
ОЛИМПИАДА

ОЛИМПИАДА

- наблюдаваш ли в съня си, значи много хора имат същите амбиции като твоите. Ако ти участваш в

олимпиада

, ще имаш възможност да се изявиш, да блеснеш с уменията си.

ОЛИМПИАДА

- Ако сънувате

олимпиада

- очакват ви тежки времена; ако участвате в нея - тежка работа.
Ако сънуваш, те очакват тежки времена.Ако участваш в нея, ти предстои тежка работа.
Ако сънувате

олимпиада

— очакват ви тежки времена; ако участвате в нея — тежка работа

0 гласа