☾ Съновник - да сънуваш Овен

Овен

, 2018-06-12 08:53:36
Овен

ОВЕН

- победа над враговете. Купуваш ли

овен

-къщата ти ще забогатее. Продаваш ли

овен

-ще пропуснеш шанс в живота си.Убиеш ли

овен

-неприятности.Видиш ли черен

овен

голямо благополучие в семейството ти.

Овен

- | не си въобразявай че мнението ти ще има голямо влияние. - се бие с други | пакости поради една глупост.
Ако видиш

овен

насън-ще постигнеш голяма победа над своите неприятели; купиш ли

овен

насън-богатство ще влезе в къщата ти; ако продадеш

овен

-ще пропуснеш голям шанс; убиеш ли

овен

-очаквай тежки дни; ако видиш насън черен

овен

-голямо щастие ще споходи семейството ти.

ОВЕН

- Ако сънувате

овен

- ще постигнете победа над вашите неприятели; ако го купите - благополучие; ако го продавате - ще пропуснете шанса си; ако го убиете - тежки дни; ако е черен - голямо щастие; ако вие сте

овен

- ще ви направят на идиот; ако два

овен

а се бият - победа.

Овен

- успех за теб и семейството ти.

ОВЕН

- ако сънуваш - не си въобразявай, че мнението ти ще има голямо влияние; че се бие с други овни - пакости ще претърпиш, поради глупост.

Овен

- Властта на старейшината. Човек, роден под знака

Овен

.
Да видите на сън

овен

той символизира агресия, енергия и импулсивност. Може би преследвате цел, която трябва да постигнете с повече тактичност. От друга страна може да символизира силата на Вас и Вашите приятели, които биха Ви помогнали с всичко.
Да сънувате, че

овен

Ви преследва това символизира нещастие.
Видиш ли насън заклан

овен

, значи ще имаш щастие в семейството. Държиш ли рогата на

овен

в съня си, значи ти предстои да направиш кариера, да успееш на работното място. Ако сънуваш черен

овен

, значи някой ще се противопостави на делата ти. Видиш ли бял

овен

в съня си, значи вижданията ти ще се разминават с тези на колегите и близките ти.
Властта на старейшината. Човек, роден под знака

Овен

.
Ако сънуваш, е предупреждение, че на пътя ти ще се появи препятствие и ако не проявиш високомерие, ще го преодолееш без загуби. Дори е възможно да постигнеш победа над враговете си.Ако се бие с друг, ще постигнеш определена победа.- с други овни, ще загубиш нещо поради глупава гордост.Ако купуваш, ти предвещава скорошно благополучие.Ако продаваш, ще пропуснеш някакъв шанс.Ако си, ще те направят на идиот.
Ако сънувате

овен

— ще постигнете победа над вашите неприятели; ако го купите — благополучие; ако го продавате — ще пропуснете шанса си; ако го убиете — тежки дни; ако е черен — голямо щастие; ако вие сте

овен

— ще ви направят на идиот; ако два

овен

а се бият — победа

1 гласа