☾ Съновник - да сънуваш Обор

Обор

, 2018-06-12 18:49:02
Обор

ОБОР

- пълен с животни - благополучие в работата - празен

обор

- нещастие.

ОБОР

- сънуваш ли, ще имаш семейни грижи. Ако е пълен, домът ти ще е пълен и изобилен. Ако е празен, чакай загуби и щети.
Той също рядко ни се явява насън и е един от отрицателните образи на инстинктите ни. Да почистваш

обор

явно означава, че желаеш да внесеш ред в себе си. Случва се понякога

обор

ът да бъде „пометен" от водата, от приливна вълна, или да бъде унищожен от пожар. Подобни сънища изразяват тревожност и показват, че вътрешният свят на сънуващия е силно застрашен.
Ако си сънувал пълен с животни

обор

, чакат те успехи в работата ти, а ако е празен-ще имаш неприятности.

ОБОР

- Ако сънувате

обор

пълен с животни - ще имате успех в работата; ако е празен - неприятности.
Ако е с животни, скоро ще почувстваш отвращение към това, което в момента ти харесва.Друго тълкуване - предрича ти успехи в работата.Ако е празен, ти предстои смяна на квартирата.Друго тълкуване - знак за предстоящи неприятности.
Ако сънувате

обор

пълен с животни — ще имате успех в работата; ако е празен — неприятности

1 гласа