☾ Съновник - да сънуваш ОБЛАСТ

ОБЛАСТ

, 2018-07-01 01:35:12
ОБЛАСТ

ОБЛАСТ

- ако сънят се отнася за административно-териториална

област

, значи проблемите ти ще са свързани с бюрократични или законови спънки. Ако

област

та е историко-географска, климатична или демографска, очаквай трудности при общуване с хора, от които зависи работата ти или уреждането на лични интереси. Сън за

област

от сферата на науката, бита или образованието показва, че сам си създаваш неприятности и ограничения.

0 гласа