☾ Съновник - да сънуваш Обесен

Обесен

, 2018-06-11 22:06:19
Обесен

ОБЕСЕН

- видиш ли

обесен

-предстоят ти грижи и проблеми.

Обесен

- виси на въже | фалшиви приятели ще имаш. - себе си | голяма чест ти предстои.
Сънуваш ли

обесен

човек-предстоят ти грижи и неприятности.

ОБЕСЕН

- Според мнението на персите и египтяните, който сънува, че е

обесен

- след време ще се прослави или забогатее; ако сънувате, че сте

обесен

и - ще се замесите в съдебно дело; ако е друг - няма да получите наследство; ако разговаряте с

обесен

- вие имате лицемерни приятели; ако ядете месо на

обесен

- ще се възползвате от облагите на високопоставена личност; ако според съдебно дело сте осъдени чрез бесене - ще бъдете повишени в службата; ако вие осъдите някого чрез бесене - ще злоупотребят с вашето доверие; ако го държите за въжето - щастие; ако снемате от него въжето - смърт; ако го целувате - полезна работа.

ОБЕСЕН

- Ще бъдеш предаден.

ОБЕСЕН

- че виси на въже, ако сънуваш - фалшиви приятели ще добиеш.
Ако сънуваш бесене, значи бързо ще забогатееш; може да спечелиш от хазартни игри. Ако видиш бесило с

обесен

на него, чакат те неприятности, свързани с пари. Ако сънуваш, че бесиш някого, ще имаш фалшиви приятели. Тебе ако те бесят, ще чуеш лоши думи и обиди, ще понесеш тежка присъда. Ако се сънуваш

обесен

, внезапно и лесно ще решиш сериозен паричен проблем. Ако сам се бесиш в съня си, ще се радваш на уважение и почести.
Ако сънуваш, ще чуеш лоши думи от приятелите си, или ще се сдобиеш с двулични приятели.Ако си, ще изживееш голяма радост, ще се прославиш и забогатееш, ще подлучиш признание.Друго тълкуване - ще се замесиш в някакво съдебно дело.Ако е друг, няма да получиш наследство.Ако го държиш за въжето, ти предстои да изживееш някакво щастие.Ако си осъден на обесване, ще те повишат в службата.Ако ти осъдиш някого на обесване, някой ще злоупотреби с доверието ти.Ако разговаряш с него, ще си създадеш лицемерни приятели.Ако го сваляш от въжето, е прокоба за смърт.Ако го целуваш, ще свършиш някаква полезна работа.Ако ядеш месо на

обесен

, скоро ще се възползваш от облагите на високопоставена личност.
здраве
Според мнението на персите и египтяните, който сънува, че е

обесен

— след време ще се прослави или забогатее; ако сънувате, че сте

обесен

и — ще се замесите в съдебно дело; ако е друг — няма да получите наследство; ако разговаряте с

обесен

— вие имате лицемерни приятели; ако ядете месо на

обесен

— ще се възползвате от облагите на високопоставена личност; ако според съдебно дело сте осъдени чрез бесене — ще бъдете повишени в службата; ако вие осъдите някого чрез бесене — ще злоупотребят с вашето доверие; ако го държите за въжето — щастие; ако снемате от него въжето — смърт; ако го целувате — полезна работа

0 гласа