☾ Съновник - да сънуваш Ням

Ням

, 2018-06-08 19:10:24
Ням

НЯМ

- онемееш ли насън - хубаво е. Ще дочакаш похвали, награди и почести.

НЯМ

- ако видиш насън, не се доверявай на другите. Ти ако си

ням

, ще научиш тайна.

Ням

- човек | една тайна ще чуеш. - че си | не се доверявай на другите.
Онемееш ли насън, очаквай похвали, награди и почести наяве

НЯМ

- човек ако сънуваш значи ще чуеш тайна

НЯМ

- Ако сънувате или разговаряте с

ням

- не се доверявайте на другите; ако сте вие - ще научите тайна; ако е

ням

а жена - ще си имате неприятности с жена; ако и задавате въпроси - ще получите известие за погребение.
- вж. Човек
Ако сънувате или разговаряте с

ням

— не се доверявайте на другите; ако сте вие — ще научите тайна; ако е

ням

а жена — ще си имате неприятности с жена; ако и задавате въпроси — ще получите известие за погребение

0 гласа