☾ Съновник - да сънуваш Нота

НОТА

, 2018-01-20 03:16:40
НОТА

НОТА

- музикални ноти ако видиш или пишеш в съня си, значи се нуждаеш от повече любов и разбирателство.
Сънуваш ли нотни листове или видиш написани ноти-всичките ти желания ще се изпълнят.

НОТА

- Ако сънувате нотни листове - ще се изпълнят желанията ви; ако ги пишете - ще се радвате.
Ако сънувате нотни листове — ще се изпълнят желанията ви; ако ги пишете — ще се радвате
Сънуваш ли нотни листове или видиш написани ноти, ще се изпълнят всичките ти желания.

0 гласа