☾ Съновник - да сънуваш Нефт

НЕФТ

, 2018-09-13 14:18:14
НЕФТ

НЕФТ

- в съня показва скорошно забогатяване. Ако добиваш, преработваш или продаваш

нефт

, скоро ще се замогнеш, ще постигнеш добри резултати и сериозен напредък.

НЕФТ

- Ако сънувате

нефт

- ще имате успех във всяко начинание.
Ако сънуваш, ще имаш успех във всяко начинание.Ако е от

нефт

ен кладенец, ще получиш подкрепа отвън.
Ако сънувате

нефт

— ще имате успех във всяко начинание

0 гласа