☾ Съновник - да сънуваш Невидим

Невидим

, 2018-06-13 16:16:02
Невидим

НЕВИДИМ

- станеш ли

невидим

-имаш празни надежди за нещо. Ако общуваш с

невидим

човек- пази се-някой ще се опита да ти навреди.

НЕВИДИМ

- че си, ако сънуваш, значи в момента имаш шанс да надвиеш конкурентите си и да регистрираш трайна победа. Друг ако е

невидим

, пази се от изненади и неочаквани промени, не предприемай рисковани ходове.
Станеш ли

невидим

насън-надеждите ти за нещо са напразни; ако си имаш работа с

невидим

човек-някой ще се помъчи да ти навреди.

НЕВИДИМ

- Ако сънувате или разговаряте с

невидим

- надеждите ви са напразни; ако работите с него - някой ще се помъчи да ви навреди.
- вж. Човек
Ако сънувате или разговаряте с

невидим

— надеждите ви са напразни; ако работите с него — някой ще се помъчи да ви навреди
предателство

0 гласа