☾ Съновник - да сънуваш Насип

Насип

, 2018-06-11 22:08:27
Насип

НАСИП

- ако ходиш или седиш върху

насип

-приятна изненада в службата.

НАСИП

- ако сънуваш, ще срещнеш трудност в работата си или пречка в начинанията си. Ако се изкачиш по него, ще превъзмогнеш усложненията.
Ако работиш или седиш на

насип

, очаква те приятна изненада в работата.

НАСИП

- Ако сънувате или седите на

насип

- очаква ви приятна изненада на работата ви; ако паднете от него - вашият труд е опасен.
Ако сънуваш или седиш на него, скоро ще имаш в работата си приятна изненада.Ако паднеш от него, ще извършваш опасен труд.
Ако сънувате или седите на

насип

— очаква ви приятна изненада на работата ви; ако паднете от него — вашият труд е опасен

0 гласа