☾ Съновник - да сънуваш НАЛЯГАНЕ

НАЛЯГАНЕ

, 2018-04-13 14:53:13
НАЛЯГАНЕ

НАЛЯГАНЕ

- ако в съня ти става въпрос за кръвно

налягане

, предстоят ти проблеми с близки хора, а ако

налягане

то е атмосферно, очаквай непредвидени трудности от бюрократичен, административен или правен характер.

Налягане

на течности или газове от инсталация или апарат в съня е знак за скрити, но твърде сериозни проблеми в работата.

1 гласа