☾ Съновник - да сънуваш Мърша

МЪРША

, 2018-09-06 21:03:59
МЪРША

МЪРША

- ако видиш или помиришеш в съня си, чакат те неприятности и проблеми.

МЪРША

- Ако сънувате или изравяте

мърша

- ще поемете по правия път, който ще ви направи щастливи.
Ако сънуваш, е на болест.Ако изравяш, ще поемеш по правия път, който ще те направи щастлив(а).
Ако сънувате или изравяте

мърша

— ще поемете по правия път, който ще ви направи щастливи

0 гласа