☾ Съновник - да сънуваш МЪМРЕНЕ

МЪМРЕНЕ

, 2018-05-29 15:22:45
МЪМРЕНЕ

МЪМРЕНЕ

- че получаваш, ако сънуваш, ще те повишат, а ако ти мъмриш някого, ще пострада реномето ти, ще загубиш престиж.

0 гласа