☾ Съновник - да сънуваш Минало

МИНАЛО

, 2018-09-05 13:13:50
МИНАЛО

МИНАЛО

- това в сън с отношение към бъдещето: ако картините от

минало

то са спокойни и щастливи, същото те очаква и през следващите месеци.
Да сънувате

минало

то си значи сегашна ситуация или проблем от живота Ви е подобен или свързан с минал такъв проблем. Вие трябва да се поучите от грешките си в

минало

то и да не ги допускате отново. От друга страна сънят може да отразява нерешени проблеми от

минало

то или че Вие трябва да спрете да гледате в

минало

то и да започнете да гледате в бъдещето.

0 гласа