☾ Съновник - да сънуваш Метър

Метър

, 2018-06-12 15:23:12
Метър

МЕТЪР

- видиш ли

метър

- бъди внимателен , някой ще се опита да те изпревари в работата.

МЕТЪР

- ако насън видиш дървен

метър

, чакат те неприятности. Шивашки

метър

показва, че някой ще ти навреди или ще те ощети.
Видиш ли

метър

насън, наяве някой ще те изпревари в работата.

МЕТЪР

- ако сънуваш, предвещава неприятност

МЕТЪР

- Ако сънувате

метър

- наяве ще ви изпреварят в работата; ако мерите с него - неприятности.
(аршин)Ако сънуваш, наяве ще те изпреварят в работата.Ако мериш с него, ти предвещава неприятности.
Ако сънувате

метър

— наяве ще ви изпреварят в работата; ако мерите с него — неприятности

0 гласа