☾ Съновник - да сънуваш Маркуч

МАРКУЧ

, 2018-09-10 12:58:54
МАРКУЧ

МАРКУЧ

- ако видиш насън, значи някоя привидно проста работа много ще се усложни и проточи. Ако поливаш с

маркуч

, не вярвай на дадените ти обещания.

МАРКУЧ

- Ако сънувате или работите с

маркуч

- пазете дома си от наводнение; ако го навивате - ще ви налегнат грижи.
Ако сънуваш или работиш с него, ще спестиш много пари, ако опазиш дома си от наводнение.Ако е навит, означава, че новият ти познат(а), който (която) проявява интерес към теб, ще се окаже извънредно примитивен(на).Ако навиваш, ще те налегнат грижи.
Ако сънувате или работите с

маркуч

— пазете дома си от наводнение; ако го навивате — ще ви налегнат грижи

0 гласа