☾ Съновник - да сънуваш Мантия

МАНТИЯ

, 2018-06-20 05:20:49
МАНТИЯ

МАНТИЯ

- ако видиш насън, ще имаш семейни проблеми и промени. Ако ти носиш

мантия

, ще обзавеждаш дом. Нова и хубава

мантия

е знак за придобивки, а стара - за загуби и разходи. Изгубиш ли

мантия

та си насън, семейството ти ще затъне в дългове или ще се посрами.

Мантия

- Знак за закрила.
Знак за закрила.
Ако видиш насън, ще имаш семейни проблеми и промени. Ако ти носиш

мантия

, ще обзавеждаш дом. Нова и хубава

мантия

е знак за придобивки, а стара - за загуби и разходи. Изгубиш ли

мантия

та си насън, семейството ти ще затъне в дългове или ще се посрами.

0 гласа