☾ Съновник - да сънуваш Манеж

МАНЕЖ

, 2018-07-18 18:22:01
МАНЕЖ

МАНЕЖ

- ако видиш в съня си, ще получиш покана. Ако си на

манеж

, избягвай насилието и принудата в работата си.

МАНЕЖ

- Ако сънувате или работите на

манеж

- на вас ви е необходимо развлечение.
Ако ти се присъни, близкото бъдеще ще потвърди правилното ти мнение за ситуацията и ще повиши авторитета ти сред околните.Ако работиш на него, значи са ти необходими развлечения.
Ако сънувате или работите на

манеж

— на вас ви е необходимо развлечение

0 гласа