☾ Съновник - да сънуваш Малко

Малко

, 2018-06-13 20:45:00
Малко

МАЛКО

- ако нещо,което видиш насън е по-

малко

от обикновеното, то наяве то ще е толкова по-голямо.
Колкото нещо е по-

малко

насън, толкова по-голямо ще е наяве.

МАЛКО

- Ако сънувате нещо

малко

- колкото е по-

малко

насън, толкова по-голямо ще е наяве.
(като количество или размер)Каквото сънуваш, колкото е по-

малко

в съня ти, толкова по-голямо ще е наяве.
Ако сънувате нещо

малко

— колкото е по-

малко

насън, толкова по-голямо ще е наяве

4 гласа