☾ Съновник - да сънуваш Локомотив

ЛОКОМОТИВ

, 2018-06-11 10:38:56
ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ

- ако видиш насън, чакай гости. Ако го управляваш, предстои ти пътуване. Парен

локомотив

в съня е знак, че прекалено се горещиш за маловажни неща.

Локомотив

- | ще направиш едно пътешествие.
Той е доста разпространен в сънищата, подобно на автомобила и самолета.

Локомотив

ът „дърпа" напред композиция от инертни вагони. Той представлява тягата на личността, екстровертната й част.

Локомотив

ът е мъжки полюс. В съня се явява по разнообразни начини. Ето два примера: - Намирах се на някаква гара. Трябваше да карам влак, но напразно търсих

локомотив

а... (мъж на 23 години) Този човек - въпреки възможностите си, въпреки потенциала си (влака) - не успява да „се подкара" към пътешествията на живота. Външната изява, себеосъществяването (

локомотив

ът) все още му липсват. -Намирах се в луксозен влак в първа класа. Но влакът не вървеше. Наведох се през вратата и видях съвсем мъничък едва дишащ

локомотив

, каран от несръчен машинист... (мъж на 19 години) Най-малкото, което може да се каже, е, че вътрешните апетити на този младеж не отговарят на възможностите му в момента. Вероятно вътрешният му живот е богат (луксозният влак), но е все още потенциален като в предишния сън. Сънувалият трябва да открие кое му пречи да „се издърпа" в живота. Можем да цитираме още много сънища. Тези два прости примера показват, че

локомотив

ът е символ на съзидателна афективност, на напредък, на вътрешна сила. Той е и сексуален образ, както става ясно от казаното дотук.

ЛОКОМОТИВ

- Ако сънувате

локомотив

- ще предприемете пътешествие; ако го управлявате - ще заемете команден пост в добро предприятие.
Ако сънуваш, приятел ще ти помогне да излезеш от беда.Друго тълкуване - ще предприемеш пътешествие.Ако пъхти, свирка и бавно тегли огромна товарна композиция, ти предсказва някаква колективна дейност, като върху теб ще се стоварва все повече и повече работа.Ако управляваш, ще заемеш ръководна длъжност в добро предприятие.
Ако сънувате

локомотив

— ще предприемете пътешествие; ако го управлявате — ще заемете команден пост в добро предприятие

0 гласа