☾ Съновник - да сънуваш Лоза

Лоза

, 2018-06-14 12:25:28
Лоза

ЛОЗА

- изсъхнала

лоза

-болест,немощ. Зелена

лоза

- ще ти се случи нещо хубаво. Видиш ли изсъхнало лозе-не е на добро, означава тежка болест.

ЛОЗА

- Ако е отрупана с грозде - ще имате изобилие от блага в дома си. Ако седите под нея на теферич - ще се отдадете на гастрономически удоволствия, който ще ви навредят на здравето.
Ако насън видиш изсъхнала

лоза

-това значи болест или недоимък; ако

лоза

та е зелена, е на добро.

ЛОЗА

- суха ако сънуваш, значи загуба.

ЛОЗА

- Ако сънувате изсъхнала

лоза

- болест; ако е зелена - чака ви добро; ако я режете - очаква ви благополучие и радост; ако е червена - здраве; ако е бяла - организмът ви не е здрав; ако са много - печалба.

Лоза

- суха-болест; - ако е зелена-благополучие.

Лоза

- Духовно наследство.
Видиш ли

лоза

в съня си, ще имаш съмнения и изкушения. Суха ли е, очакват те загуби и неуспехи. Без грозде ли е, ще полагаш напразни усилия. Копаеш ли лозе, ще се радваш на благополучие. Сънуваш ли лозови ластари, децата ти ще са здрави, но палави и буйни. Береш ли лозови листа, ще чуеш упреци от близки хора. Сънуваш ли, че си в лозе с узряло грозде, смейството ти ще е многочислено и задружно.
Духовно наследство.
Ако сънувате изсъхнала

лоза

— болест; ако е зелена — чака ви добро; ако я режете — очаква ви благополучие и радост; ако е червена — здраве; ако е бяла — организмът ви не е здрав; ако са много — печалба

0 гласа