☾ Съновник - да сънуваш Лице

Лице

, 2018-06-12 08:00:06
Лице

ЛИЦЕ

- собственото си

лице

, ако видиш/не в огледало/ - пази се от болест. Ако видиш

лице

то си отразено във вода и пиеш от нея - очакват те дълги дни. Ако видиш нечие красиво

лице

- очаква те в близко време радостна вест. Крие ли някой

лице

то си - лоши новини за теб или приятелите ти. Сънуваш ли много хора без да различиш лицата им или, ако всички са с еднакви лица - внимавай, хората около теб са обезличени - рискуваш като общуваш с тях. Видиш ли познат човек на когото не можеш да видиш

лице

то, а си го познал по гласа или нещо друго - ще узнаеш нещо лошо за него или той тежко ще се разболее. Миеш ли си

лице

то във вода /езеро, река, вада/ - пази се, очакват те тежки грижи. Видиш ли

лице

то си в огледало - предвещава годеж, ново чедо. Ако

лице

то ти е грозно, не такова каквото е - пази се да не изпаднеш в срамно положение.

ЛИЦЕ

- ако видиш насън жена с хубаво

лице

, означава,радост, добро здраве и благополучие. - ако видиш насън мъж с черно

лице

, предвещава успех в делата ти, уважение и радост. Ако

лице

то е на жена - пази се от заболяване. - ако сънуваш жена с хубаво

лице

и с дълга коса, означава, че ще си обграден от добри приятели, ще се радваш на благополучие и радост. - ако сънуваш

лице

жизнерадостно и весело, означава, добро приятелство и спокоен живот. Но ако

лице

то е застинало или е като маска - не е на хубаво, означава, че ще имаш ядове, много разходи и материални проблеми.

ЛИЦЕ

- ако насън видиш усмихнато

лице

, ще срещнеш подкрепа и разбиране от приятел. Ако

лице

то е страшно или намръщено, предстоят ти загуби и проблеми. Ако видиш собственото си

лице

, ще научиш нещо не особено благоприятно за себе си. Ако миеш

лице

то си, ще се разкайваш за минали деяния. Непознато

лице

или

лице

с белег в съня е знак за промяна - най-често на жилището. Прекалено голямо, едро

лице

предсказва дълги размисли, анализи, спомени. Ако сънуваш

лице

то си очернено или с някакъв недостатък, значи ще превърнеш слабостите си в предимство, ще обърнеш проклятието в благословия. Ако имаш кал по

лице

то, чака те позор. Ако си пребледнял, ще научиш страшна вест или ще се разболееш, а ако си прежълтял, ще се избавиш от грижи. Ако си зачервен или с червени бузи, ще се влюбиш или ще постигнеш желаното. Ако криеш

лице

то си, ще те сполети беда.

ЛИЦЕ

- Ако е открито и весело - това е добър знак. А ако е зловещо и гримасничи - предвещава нещастие. Ако виждате собственото си

лице

в огледало - трудно ще осъществите плановете си или ще загубите много приятели.
Ако видите на сън

лице

то си, отразено във вода, ще живеете дълго Ако видите своето

лице

в съня си, представлява истинската персона, която искате да изложите пред света. Представлява и желанието и възможността ви да се справяте с проблемите и да отстоявате позициите си.Ако сънувате че

лице

то ви е повредено или пъпчиво, е знак за изгарящи емоции. Може би наскоро егото и репутацията ви са били наранени.
Ако сънуваш собственото си

лице

, но не в огледало-чака те болест; ако насън видиш красиво

лице

-ще получиш радостна вест; ако някой крие

лице

то си насън-ще чуеш лоши неща за себе си или за приятели; ако сънуваш много хора без лица или не можеш да разгледаш насън лицата им, или пък всички имат еднакви лица-общуваш с хора без амбиции и рискуваш да се обезличиш; ако сънуваш познат човек, но не можеш да различиш

лице

то му, или го познаваш по гласа, а не виждаш

лице

то-ще чуеш лоши новини за него или той ще се разболее лошо.

ЛИЦЕ

- Ако сънувате радостно

лице

- приятелство; ако е застинало и пребледняло - ще се притеснявате; ако го видите във вода - дълги дни; ако го миете - ще се разкаете за постъпката си; ако гледате

лице

то си в огледало - ще придобиете полза и сили и ще изпълните желанията си; ако

лице

то ви е черно - това е лошо отношение или примирение с някой враг, а понякога означава щастие и добър напредък в работите; ако

лице

то ви е бледо - ще ви сполети болест; ако

лице

то ви е грозно - чакат ви грижи; ако е жълто - радост; ако е кално - позор; ако е красиво, румено - ще имате добив, почести и ще се сгодите; ако

лице

то ви е лошо - срам и големи загуби; ако

лице

то ви е опетнено с лишеи и други петна - ще ви причинят лошо, но ще се избавите; ако

лице

то ви е пълно - предстои ви охолство и здраве; ако

лице

то ви е уплашено, с лют поглед - ще получите благодарност; ако жена е с красиво

лице

- радост, благодарност и здраве; ако е непознат мъж с черно

лице

- слава, чест, сполука и скоро ще завършите работата си; ако видите жена с черно

лице

- опасна болест.

ЛИЦЕ

- Дълголетие и щастие.

Лице

- червено,че имаш-ще бъдеш обвинен в нещо; - ако е черно-лошо отношение или примирие с враг; - ако е жълто-радост; - ако е гладко и хубаво-вест от чужбина; - ако го гледаш в огледалото-полза и увеличаване на силите; - ако го гледаш във вода или го миеш-дълъг живот; - ако видиш нечие

лице

в огледалото-неразположение; -

лице

в едър план-големи размисли.
Да сънувате собственото си

лице

значи в действителния свят се криете зад маска и не искате другите да разпознаят истинското Ви аз. Може да е следствие от това как се справяте с проблемите и ситуациите в живота си.
Да сънувате, че имате две лица или пък множество лица, които се сменят едно след друго говори за недоверие у хората. Вие или някой около Вас се крие зад маска.
Ако сънуваш, ще се изправиш с

лице

срещу някаква ситуация или срещи самия (самата) себе си. Ако видиш

лице

то си, ще имаш дълъг и добър живот.- в огледало, е лош знак - ще претърпиш парични загуби.Друго тълкуване - добър знак, защото ще имаш някаква полза и придобиване на сили ще се изпълнят и всичките ти желания.Ако видиш бяло, свежо, румено и весело

лице

, което не е твоето, означава, че ще получиш помощ от добри хора.- бледо и сбръчкано

лице

, което не е твоето, близкото ти бъдеще ще бъде непоносимо скучно.Ако е с брада, ще се забъркаш в оплетени интриги.Ако е на жена с красиво

лице

, е знак за предстояща радост, благодарност и здраве.- с черно

лице

, те заплашва опасна болест.Бледо ако е

лице

то ти, е добър знак - значи сполука в работата.Друго тълкуване - е лош знак - ще те сполети болест.Ако миеш

лице

то си, ще се разкаеш за нещо или за твоя не добра постъпка.Друго тълкуване - ще имаш облекчение от натрупани неволи и ядове.- или видиш във вода

лице

то си, те очаква дълъг и щастлив живот.Ако е на мъж с черно

лице

, ти предрича слава, чест, сполука и скорошно завършване на започната работа.Ако е гладко и хубаво

лице

то ти, ще получиш хубави известия от чужбина.- грозно, те чакат грижи.- жълто, чака те голяма радост.- застинало и пребледняло, ще се притесняваш.- кално, ще изтърпиш някакъв позор.- красиво и румено, ще се изпълнят любовните ти желания, ще имаш почести, дори може да се сгодиш.- лошо, ще претърпиш голям срам и големи загуби.- с лунички, ще откриеш неподозирано лоши качества в свой приятел или ще ти се съберат много грижи.- мръсно, ще се срамуваш за нещо.- напудрено, ще бъдеш презрян и охулен.- обрасло с брада, хората ще злословят по твой адрес.- с лишеи и други петна, ще се опитат да ти причинят някакво зло, но ще се измъкнеш от него.- с петна и пъпки, ще се избавиш от лоши клюки.- пълно, ще бъдеш здрав и те очаква охолен живот.Друго тълкуване - е добър знак - очаквай щастие и добър напредък в работите ти, ще станеш приятел с враговете си.- уплашено и с лют поглед, ще получиш нечия благодарност.Грозно

лице

ако видиш, ще се срамуваш от себе си.Любимо

лице

ако сънуваш, ще срещнеш любовта си.
гости

5 гласа