☾ Съновник - да сънуваш ЛИВРЕЯ

ЛИВРЕЯ

, 2018-07-08 22:09:03
ЛИВРЕЯ

ЛИВРЕЯ

- че носиш, ако сънуваш, ще изпълняваш нещо по задължение, ще спазваш дълг или обещание. Друг ако е облечен в

ливрея

, ще ти се наложи да разчиташ на нечия добросъвестност или честна дума.

0 гласа