☾ Съновник - да сънуваш Леблебия

ЛЕБЛЕБИЯ

, 2018-07-02 08:56:13
ЛЕБЛЕБИЯ

ЛЕБЛЕБИЯ

- в съня означава, че много хора ще проявят почтен или користен интерес към работата ти. Ако ядеш

леблебия

, ще си изпатиш от доверчивостта и откровеността си.

ЛЕБЛЕБИЯ

- Ако сънувате, че садите или берете

леблебия

- приятно известие от чужбина във връзка с търговските ви дела.
Ако садиш или береш, очаквай добро известие от чужбина за търговските ти дела.
Ако сънувате, че садите или берете

леблебия

— приятно известие от чужбина във връзка с търговските ви дела

1 гласа