☾ Съновник - да сънуваш Лавица

ЛАВИЦА

, 2018-07-17 18:54:28
ЛАВИЦА

ЛАВИЦА

- в съня е добър знак: ще напреднеш в работата си, ще успееш да се справиш с проблем, в който другите са се провалили.
Ако сънуваш, е знак за прекъсване или забавяне на нещо.Ако е празна книжна

лавица

, ще имаш добри перспективи да подобриш материалното си положение.Ако е пълна с книги, усилията ти да подобриш материалното си положение ще са напразни.

1 гласа