☾ Съновник - да сънуваш Къшей

КЪШЕЙ

, 2018-02-01 21:09:57
КЪШЕЙ

КЪШЕЙ

- ако видиш насън, помогни на изпаднали в нужда роднини. Ако гризеш

къшей

, ще обеднееш, ще загубиш имането си.
Ако видиш насън, помогни на изпаднали в нужда роднини.Ако гризеш

къшей

, ще обеднееш, ще загубиш имането си.

0 гласа