☾ Съновник - да сънуваш Кърпа

Кърпа

, 2019-02-01 21:09:16
Кърпа

КЪРПА

- нова

кърпа

- успех, бързо разрешение на проблемите ти. Ако

кърпа

та е скъсана или мръсна - финансовите ти проблеми скоро няма да се оправят.

КЪРПА

- ако видиш или използваш насън, ще се радваш на здраве. Ако е чиста и суха хавлиена

кърпа

, ще се замогнеш, ако е

кърпа

за бърсане, ще те одумват, а ако е носна кърпичка - ще имаш разочарования в любовта. Памучна

кърпа

е знак за спокоен живот, копринена - за удоволствия и разкош, ленена - за скрита злонамереност, а хартиена - за загуба на състояние. Ако насън развяваш

кърпа

, ще чуеш лоши новини. Ако загубиш

кърпа

, ще развалиш приятелство.
Ако насън видиш нова

кърпа

-бързо и лесно ще решиш някакъв проблем; ако

кърпа

та е скъсана или мръсна-няма да оправиш скоро заплетените си финанси.

КЪРПА

- Ако сънувате

кърпа

- клевета и несправедливост ще ви сполети; ако е нова - бързо и лесно ще решите някакъв проблем; ако е скъсана или мръсна - няма да оправите в скоро време заплетените си манипулации; ако с нея си запушвате устата - бъдете дискретни; ако е за глава - голяма радост в любовта; ако е върху очите ви - бъдете внимателни да не се заслепите, защото това ще ви погуби; ако е за нос - особено запознанство ви предстои; ако е от лен - неприятности.
Ако сънуваш, ще те достигне клевета, която ще отключи или предизвика някакво нещастие спрямо теб.Ако е върху очите ти, внимавай да не се заслепиш от постигнатото, защото това ще те погуби.Ако е за глава, ти предрича голяма радост в любовта.Ако запушваш устата си с нея, в следващите дни ще е добре, ако проявяваш по-голяма дискретност.Ако изтриваш лицето си с нея, ти предстои контакт с неприятен за теб човек, или ще получиш порицание от началника си, или ще се скараш със семейната половинка или с близък роднина.Ако е от лен, скоро ти предстоят неприятности.Ако е за лице и виси, е предвестник за завръщане на стар приятел илиприятелка отдалеч. Носна ако е, ти предстои особено запознанство.Друго тълкуване - ще се разделиш с любимия.- ако е чиста, ще проявиш преданост и любов към този, когото обичаш- ако е мръсна, ти предрича борба с лъжи и измами.Нова ако сънуваш, знай, че бързо и лесно ще решиш проблемите си.Мръсна и скъсана ако сънуваш, финансовите ти неудачни дела скоро ще се оправят.Друго тълкуване - скоро няма да оправиш заплетените си манипулации.
Ако сънувате

кърпа

— клевета и несправедливост ще ви сполети; ако е нова — бързо и лесно ще решите някакъв проблем; ако е скъсана или мръсна — няма да оправите в скоро време заплетените си манипулации; ако с нея си запушвате устата — бъдете дискретни; ако е за глава — голяма радост в любовта; ако е върху очите ви — бъдете внимателни да не се заслепите, защото това ще ви погуби; ако е за нос — особено запознанство ви предстои; ако е от лен — неприятности

0 гласа