☾ Съновник - да сънуваш Кутре

КУТРЕ

, 2018-09-17 23:53:21
КУТРЕ

КУТРЕ

- ако насън видиш

кутре

то на ръката или крака си, значи ще те подценяват.
Ако насън видиш

кутре

то на ръката или крака си, значи ще те подценяват.

1 гласа