☾ Съновник - да сънуваш Кутре

КУТРЕ

, 2018-04-06 10:58:49
КУТРЕ

КУТРЕ

- ако насън видиш

кутре

то на ръката или крака си, значи ще те подценяват.
Ако насън видиш

кутре

то на ръката или крака си, значи ще те подценяват.

1 гласа