☾ Съновник - да сънуваш Куршум

Куршум

, 2018-06-13 01:42:34
Куршум

КУРШУМ

- улучи ли те

куршум

- предвещава женитба, годеж или нов избраник за семейството ти. Държиш ли

куршум

в ръката си - ще завладееш сърцето на някой, но за кратко време.

КУРШУМ

- ако видиш насън, късметът и настроението ти ще са променливи. Ако

куршум

изсвисти край тебе, чакай радостни вести. Ако те улучи

куршум

, гледай да стоиш в сянка в работата си, не поемай отговорности и не се набивай на очи.
Щом сънуваш, че те е улучил

куршум

, скоро ще се жениш; ако държиш

куршум

в ръка-ще имаш бърз, но кратък любовен успех.

КУРШУМ

- ако мине край тебе насън - скорошна добра вест.

КУРШУМ

- Ако сънувате или държите в ръце

куршум

- ще имате бърз, но кратък любовен успех; ако ви рани - скоро ще се ожените; ако мине покрай вас - ще получите добра вест.

КУРШУМ

- Ще получиш вест от далече.

Куршум

- Предупреждение за словесни престрелки.
Предупреждение за словесни престрелки.
Ако мине покрай теб, скоро ще получиш добри вести.Ако видиш, те очаква неприятно и пълно с огорчения известие от мъж (жена), който (която) истински обичаш.Ако държиш в ръка, ти предстои бърза, но краткотрайна любовна авантюра.Ако те удари, скоро ще се ожениш.Оловен ако лееш, някой ще се опита да те заплашва.
Ако мине покрай теб, скоро ще получиш добри вести.Ако видиш, те очаква неприятно и пълно с огорчения известие от мъж (жена), който (която) истински обичаш.Ако държиш в ръка, ти предстои бърза, но краткотрайна любовна авантюра.Ако те удари, скоро ще се ожениш.Оловен ако лееш, някой ще се опита да те заплашва.
Ако сънувате или държите в ръце

куршум

— ще имате бърз, но кратък любовен успех; ако ви рани — скоро ще се ожените; ако мине покрай вас — ще получите добра вест

0 гласа