☾ Съновник - да сънуваш Кудкудякане

КУДКУДЯКАНЕ

, 2018-07-10 14:49:59
КУДКУДЯКАНЕ

КУДКУДЯКАНЕ

- ако чуеш насън, ще научиш тревожни новини или пък общественото ти положение ще бъде нашироко обсъждано.
Ако чуваш, значи се каниш да убедиш някого в нещо, в което ти също не си достатъчно убеден.

0 гласа