☾ Съновник - да сънуваш Кристал

КРИСТАЛ

, 2018-09-12 06:21:35
КРИСТАЛ

КРИСТАЛ

- ако видиш или го държиш в ръка насън, ще те огорчи човек, пред когото се прекланяш. Ако намериш

кристал

или гледаш как пречупва светлина, ще намериш труден и чудноват приятел.

КРИСТАЛ

- Ако сънувате

кристал

- това символизира неукротимото желание за самоусъвършенстване.

Кристал

- Мистика и изцеление.
Мистика и изцеление.
Символ на чистотата, яснотата, на истинското „аз", на Божествената светлина и непрестанния ти стремеж към усъвършенстване и благополучие, които лесно могат да бъдат спрени и разрушени. Поради това за тълкуването на съня са много важни обстоятелствата, при които и в които виждаш

кристал

.Ако сънуваш

кристал

ни съдове в шкаф или вази с цветя, сънят ти предрича нарастващо материално положение.Ако купуваш, миеш или бършеш вещи от

кристал

, е предупреждение, че твоята непостоянност и лекомислие могат да ти нанесат сериозни вреди.Ако видиш

кристал

ни прибори и вещи в чужди ръце, сънят ти предсказва, че ще бъдеш по-малко или повече зависим от чужда воля.Ако видиш в съня си разбиване на

кристал

, не е добър знак и предвещава големи загуби, нервни сривове, тежки болести при теб или при твои близки.Ако видиш

кристал

ната решетка на някакво вещество, би трябвало да благодариш за такъв сън, защото в живота ти ще настъпи период на хармония, на взаимно съгласие и сдобряване с враговете та.
Символ на чистотата, яснотата, на истинското „аз", на Божествената светлина и непрестанния ти стремеж към усъвършенстване и благополучие, които лесно могат да бъдат спрени и разрушени. Поради това за тълкуването на съня са много важни обстоятелствата, при които и в които виждаш

кристал

.Ако сънуваш

кристал

ни съдове в шкаф или вази с цветя, сънят ти предрича нарастващо материално положение.Ако купуваш, миеш или бършеш вещи от

кристал

, е предупреждение, че твоята непостоянност и лекомислие могат да ти нанесат сериозни вреди.Ако видиш

кристал

ни прибори и вещи в чужди ръце, сънят ти предсказва, че ще бъдеш по-малко или повече зависим от чужда воля.Ако видиш в съня си разбиване на

кристал

, не е добър знак и предвещава големи загуби, нервни сривове, тежки болести при теб или при твои близки.Ако видиш

кристал

ната решетка на някакво вещество, би трябвало да благодариш за такъв сън, защото в живота ти ще настъпи период на хармония, на взаимно съгласие и сдобряване с враговете та.
Ако сънувате

кристал

— това символизира неукротимото желание за самоусъвършенстване

0 гласа