☾ Съновник - да сънуваш Крачки

КРАЧКИ

, 2018-04-20 18:06:16
КРАЧКИ

КРАЧКИ

- ако насън вървиш с малки

крачки

, ще се страхуваш от загуби, ще се застраховаш срещу щети. Големи

крачки

са знак за решимост, хладнокръвие и предприемчивост в бизнеса.
Ако насън вървиш с малки

крачки

, ще се страхуваш от загуби, ще се застраховаш срещу щети.Големи

крачки

са знак за решимост, хладнокръвие и предприемчивост в бизнеса.

0 гласа