☾ Съновник - да сънуваш Кошута

КОШУТА

, 2018-04-19 16:52:51
КОШУТА

КОШУТА

- ако сънуваш, ще изживееш платонична любов. Ранена или убита

кошута

е знак за разбита илюзия или сломени чувства.
Ако сънуваш, ще изживееш платонична любов.Ранена или убита

кошута

е знак за разбита илюзия или сломени чувства.

1 гласа