☾ Съновник - да сънуваш Кошута

КОШУТА

, 2018-07-11 17:03:05
КОШУТА

КОШУТА

- ако сънуваш, ще изживееш платонична любов. Ранена или убита

кошута

е знак за разбита илюзия или сломени чувства.
Ако сънуваш, ще изживееш платонична любов.Ранена или убита

кошута

е знак за разбита илюзия или сломени чувства.

1 гласа