☾ Съновник - да сънуваш Кошер

Кошер

, 2018-06-12 05:08:15
Кошер

КОШЕР

- видиш ли много пчели в

кошер

а или ято пчели-вещае богатство. Празен

кошер

- големи финансови затруднения. Мъртви пчели-работиш напразно. Няма да получиш това, за което си се спазарил.

КОШЕР

- с пчели ако видиш насън, ще се захванеш с добра и доходна работа. Ако пипаш в

кошер

а, превишаваш правата си в службата. Празен

кошер

в съня е знак за трудности и неуспехи.

Кошер

- от оси | ще се заплетеш в един процес.
Ако в

кошер

а, който видиш насън, има много пчели, очаква те богатство; ако

кошер

ът е празен, дълго време няма да можеш да оправиш финансовите си работи; ако сънуваш мъртви пчели-работата, която си започнал, няма да ти донесе пари.

КОШЕР

- Ако сънувате

кошер

с много пчели - очаква ви богатство; ако е празен или разбит - дълго време няма да можете да си оправите положението; ако е с мъртви пчели - работата, която сте започнали, няма да ви донесе много пари.

Кошер

- Активност, действие и работа в екип.
Активност, действие и работа в екип.
Ако е с много пчели, те очаква богатство.Ако е с мъртви пчели, означава, че от работата ти в момента скоро няма па спечелиш много пари.Празен или разбит, е знак за финансов колапс, от който дълго време няма да можеш да се оправиш.

1 гласа