☾ Съновник - да сънуваш Кошара

Кошара

, 2018-02-28 17:50:23
Кошара

КОШАРА

- пълна

кошара

-означава благоденствие и сполука за семейството ти. Празна

кошара

- неуспех в материално отношение и трудности в дома.

КОШАРА

- ако сънуваш, ще натрупаш богатство. Ако вкарваш овце или други животни в

кошара

, домът ти ще се радва на изобилие, а ти самият - на охолство. Празна

кошара

е знак за загуби и щети.
Пълна

кошара

-голямо богатство и благополучие в семейството; празна

кошара

-загуба и материално неблагополучие вкъщи.

КОШАРА

- Ако сънувате пълна

кошара

- богатство и благополучие за семейството; ако е празна или разбита - материална загуба.
Вкарваш ли добитък в нея, скоро ще се избавиш от неприятни задължения.Пълна ако е, в семейството ти ще има богатство и благополучие.Празна или разбита ако сънуваш, е знак за материална загуба.
Ако сънувате пълна

кошара

— богатство и благополучие за семейството; ако е празна или разбита — материална загуба

0 гласа