☾ Съновник - да сънуваш КОРИСТ, КОРИСТОЛЮБИВ

КОРИСТ, КОРИСТОЛЮБИВ

, 2018-09-09 12:21:12
КОРИСТ, КОРИСТОЛЮБИВ

КОРИСТ, КОРИСТОЛЮБИВ

- ако си насън, значи ще съдиш несправедливо. Друг ако е користолюбив, ще чуеш несправедливи обвинения.

0 гласа