☾ Съновник - да сънуваш Коректор

КОРЕКТОР

, 2018-09-06 01:08:46
КОРЕКТОР

КОРЕКТОР

- че си, ако сънуваш, значи ще допуснеш глупава грешка, която ще ти коства много. Друг ако е

коректор

, ще си патиш от всеки миг недоглеждане и от всяка прибързаност.

КОРЕКТОР

- Ако сънувате или разговаряте с

коректор

- щастлив случай да покажете вашите бизнесменски способности; ако сте вие - тъга.
Ако сънуваш или разговаряш с него, ще ти се отдаде щастлив случай да покажеш възможностите си на бизнесмен.Ако си, ще тъгуваш за нещо или по нещо.
Ако сънувате или разговаряте с

коректор

— щастлив случай да покажете вашите бизнесменски способности; ако сте вие — тъга

0 гласа