☾ Съновник - да сънуваш Копче

Копче

, 2018-06-11 10:09:40
Копче

КОПЧЕ

- скъсаш ли

копче

- ще се разделиш с приятел. Изгубиш ли

копче

- ще се скараш с много близък човек. Шиеш ли

копче

-придобивка. Обличаш ли дрехи без

копче

та - конфликти в семейството.

КОПЧЕ

- ако зашиваш на дрехата си насън, ще укрепне бизнесът ти и ще заздравиш позициите си в обществото. Ако от дрехата ти се откъсне или се изгуби

копче

, ще претърпиш загуба, вреда или пък ще се ядосваш. Дреха с големи

копче

та ако носиш, личността и заниманията ти ще се набиват на очи. Ако дрехата е с различни

копче

та, ще страдаш от непостоянството си.

Копче

та за ръкавели в съня са знак за изневяра.
Ако насън ти се откъсне

копче

-ще смениш приятеля си; ако си шиеш

копче

-ще получиш материална придобивка; ако си изгубил

копче

насън-ще се скараш с любимия човек; ако насън обличаш дреха без

копче

та-голям скандал в семейството.

КОПЧЕ

- Ако сънувате

копче

- ще си намерите нов приятел; ако го шиете - ще получите добра материална придобивка; ако го загубите - ще се скарате с любим човек; ако обличате дрехи без

копче

та - голям скандал в семейството ви.
Ако сънуваш, скоро ще си намериш нов приятел.Ако загубиш, ще се скараш с любим човек.Ако зашиваш, ще имаш поддръжката на близки роднини и ще получиш добра материална придобивка.Ако е скъсано, не е добър знак, защото парите, които искаш да похарчиш за нещо, което по принцип ти трябва, ще бъдат чиста загуба.Ако всеки момент ще се скъса, в близко бъдеще е възможна известна неустойчивост на материалното ти положение.
Ако сънувате

копче

— ще си намерите нов приятел; ако го шиете — ще получите добра материална придобивка; ако го загубите — ще се скарате с любим човек; ако обличате дрехи без

копче

та — голям скандал в семейството ви

0 гласа