☾ Съновник - да сънуваш Конник

Конник

, 2018-06-12 07:23:40
Конник

КОННИК

- очаквай гости отдалече. Ако ти си

конник

- на добро е. Ако конниците те обкръжават - пази се от неприятности с колеги и спънки в службата.

КОННИК

- Ако сънувате

конник

- често предвещава свада, породена от някаква несправедливост; ако той се намира близко до коня си - избягвайте споровете, защото ще загубите време; ако разговаряте с него - очаква ви успех, който ще постигнете благодарение на усилията си.

Конник

- Рицарски подбуди и чувства.
Рицарски подбуди и чувства.
Ако сънуваш, това често е предзнаменование за свада, породена от някаква несправедливост.Ако изпълнява акробатични номера на кон, сънят предсказва, че ще изпаднеш в неприятна и опасна ситуация и за да излезеш невредим от нея, трябва да проявиш неочаквана изобретателност.Ако се намира близо до коня си, е съвет да избягваш ненужни спорове, защото само ще си загубиш времето.Ако разговаряш с него, ще постигнеш определен успех благодарение на положените от теб усилия.
Ако сънувате

конник

— често предвещава свада, породена от някаква несправедливост; ако той се намира близко до коня си — избягвайте споровете, защото ще загубите време; ако разговаряте с него — очаква ви успех, който ще постигнете благодарение на усилията си

0 гласа