☾ Съновник - да сънуваш Колесник

КОЛЕСНИК

, 2018-08-31 21:39:22
КОЛЕСНИК

КОЛЕСНИК

- на самолет ако видиш в съня си, трябва да си сигурен в помощниците и сътрудниците си, за да постигнеш успех. Счупен или повреден

колесник

е сигнал за предстоящ проблем в работата.
На самолет ако видиш в съня си, трябва да си сигурен в помощниците и сътрудниците си, за да постигнеш успех.Счупен или повреден

колесник

е сигнал за предстоящ проблем в работата.

0 гласа